KEUZEVRIJHEID + REGIE = WAARDE

Veel ontwikkelaars verkopen inmiddels hun eigen standaard woning. Deze wordt zowel seriematig als gecustomised voor de individuele koper gebouwd. De vraag van de consument staat hierbij centraal: bewoners willen zelf bepalen hoe zij wonen en hoe hun droomwoning eruit ziet.
Wie echt avontuur ambieert, koopt een vrij kavel en laat zelf bouwen.

Wij omarmen de wensen van de woonconsument. Maar de waarde van de woning wordt niet alleen bepaald door de woning, bovenal ook door de woonomgeving. Een verzameling droomhuizen levert niet automatisch een goede woonomgeving.

Hoe kunnen wij veel zeggenschap voor de eindgebruiker én regie over het woonklimaat en de openbare ruimte samenvoegen? Wie heeft hier de regie?

De aanleiding voor ons onderzoek.