over Hollands Zicht


Levendige ontwikkeling 

Met een frisse blik en een gedegen aanpak gaan we elke uitdaging aan. Mooie en goede projecten maken waarbij de inventarisatie van de wensen, controle op het beschikbare budget en de planning van de opdrachtgever samen met de communicatie met opdrachtgever en adviseurs een belangrijke rol spelen. We gaan voor de Hollandse aanpak. Duurzaam, toekomstbestendig, betaalbaar.

Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met energieneutraal en duurzame materialen. Duurzaamheid is ook flexibiliteit. Een huis of gebouw dat in staat is zich aan te kunnen passen aan alle veranderende woon- en gebruikerswensen. Hoe kan de architectuur van het huis, een gebouw en de omgeving meegroeien met de gebruikers?
We maken samen een optimaal ontwerp. Er is altijd ruimte voor eigen invulling en ook bij collectieve projecten is er ruimte voor de individuele wensen. Het is onze taak er één krachtig geheel van te maken.

Na de oplevering, zodra er wordt gewoond, geleefd, gespeeld en gewerkt, komt de woning, het gebouw en de omgeving tot leven. Wij trekken ons terug met vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen. De factor tijd maakt dat de projecten zich blijven ontwikkelen en daarmee levendig blijven. Dat maakt architectuur interessant, duurzaam én eigen.

Aan de architectuur de gebruikers herkennen, dat is het grootste compliment over ons werk!


Goede samenwerking en communicatie schept duidelijkheid en heldere verwachtingen

We staan voor een voor eenieder open proces waarin gehoor wordt gegeven aan alle verschillende belangen en iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen rol. Zo komen we tot rijke plannen die breed gedragen worden.

We zijn er van overtuigd dat een goede samenwerking zichtbaar is in het eindresultaat. Luisteren naar de wensen van zowel de opdrachtgever als de [eind]gebruiker. Meedenken met de constructeur en overige adviseurs. Goede afspraken met aannemer. Daarbij hoort continuïteit van start tot en met realisatie binnen ons eigen team: één vast team van Hollands Zicht begeleidt het hele proces.

We werken graag met maquettes en visualisaties. In samenwerking met verschillende (BIM-)uitwerkbureaus maken we alle fases het ontwerp inzichtelijk, zodat alle betrokkenen, van adviseurs tot eindgebruikers, het gebouw kunnen dromen: ‘dit is ons project’.