RIJKSMONUMENTALE BOERDERIJ BLEIJENDAAL SOEST

Zaterdag 03 september hebben de nieuwe bewoners samen met alle genodigden gevierd dat zij officieel boerderij Bleijendaal in gebruik konden nemen. Nadat de aannemer in 2009 zijn intrek in de boerderij had genomen, werd het tijd de boerderij over te dragen aan de eigenaren. Twee jaar lang hebben zij vanuit hun tijdelijk portecabins toegekeken hoe hun droomboerderij werd gerealiseerd.

‘We vonden een architect die zich goed in kan leven in onze wensen. En die ook goed aangeeft als de wensen niet meer stroken met de uitgangspunten van het project of haar visie op architectuur en bouwen. We vonden een architect waar het mee klikt!’ – opdrachtgevers boerderij Bleijndaal

Bekijk ook de publicatie in Eigen Huis & Interieur ‘farmtastic’.

 

opdrachtgever particulier
jaar 2007-2011
programma hoofdgebouw 665m2 bvo bijgebouw 45m2 bvo
status opgeleverd
[interieur]architect Hollands Zicht | HENK
team Angela Holterman, Ester Abrahams, Julien Kummer
constructeur Pensera Amsterdam
aannemer Kreukniet Bouw Ottoland
styling De la Cana interiors Soest
fotografie Katja Effting

Als we in 2007 de Rijksmonumentale T-huisboerderij uit 1854 betreden treffen we een boerderij in zijn oorspronkelijke opzet. De koeien hebben plaatsgemaakt voor werkbanken, voor het overige lijkt het of de tijd er heeft stil gestaan. Dit wordt het thuis van de nieuwe eigenaren, een modern gezin, met moderne wensen en eisen, waarbij het boerderij-gevoel niet verloren mag gaan.

Wat in de loop der jaren is toegevoegd wordt verwijderd. De oorspronkelijke structuur en opzet van de boerderij wordt het uitgangspunt voor de nieuwe indeling. Het voorhuis bestaat uit verschillende kamers, van elkaar gescheiden door massieve wanden. De deel is een grote ruimte met een hoge kap gedragen door spanten. De gehele boerderij is voorzien van een gesloten massieve rieten kap.

Voorhuis, opkamers De woonfuncties zijn ondergebracht in de verschillende kamers van het voorhuis. Woonkeuken, salon en werkkamer zijn aaneengeregen ruimtes op verschillende niveaus ontsloten vanuit een grote monumentale hal op de grens tussen voorhuis en deel. Vanuit deze hal is de slaapverdieping bereikbaar. Deze is ook bereikbaar vanuit de woonkeuken. Elke dag zal de ochtend vooral in de woonkeuken doorgebracht worden en staat daarom in directe verbinding met de slaapkamers.

Deel, alles is groot De deel laat het gevoel van de grote ruimte met een kap gedragen door spanten zoveel mogelijk bestaan. Grenzend aan de monumentale hal met zicht tot in de nok van de kap zijn in een blok het ‘klompenhok’, de garderobe, toilet, werkkast en de meterkast opgenomen. Dit blok vormt de scheidingswand met de multifunctionele ruimte en bijkeuken in de deel.

Kap, een rieten deken Onder de enorme rieten kap waren oorspronkelijk geen ruimtes ondergebracht. Om slaapvertrekken mogelijk te maken was het noodzakelijk de kap te voorzien van ramen voor het benodigde daglicht in de ruimtes. De twee kinderslaapkamers onder de kap in de deel krijgen een groot panoramaraam aan de zuidzijde. De maat van de sporen bepaalt de raamindeling. Om te voorkomen dat een groot deel van de verdieping ten behoeve van de slaapkamers naar de kap wordt dichtgezet zijn de bedden uitgevoerd als bedstedes. Deze bedstedes hangen vanuit de slaapkamerwanden vrij in de ruimte.  Via een loopbrug door de entreehal zijn de kinderkamers met het voorhuis verbonden.

Materialen Voor het materiaalgebruik geldt ook wat in de loop der jaren is toegevoegd, is verwijderd. De oorspronkelijke materialen zijn het uitgangspunt. Het bestaande hout is gestraald, gemetselde wanden zijn schoon gebikt en stucwanden zijn afgewerkt met een kalkverf. De nieuwe invulling bestaat veelal uit hergebruikt materiaal. Voor het gehele dakbeschot en de verdiepingsvloeren zijn oude grenen delen gebruikt. De hal is met oude klinkertjes bestraat. De gietijzeren trap en de twee dubbele deurstellen waar de opdrachtgevers ‘tegenaan liepen’ zijn meegenomen in het ontwerp. Verder is er eiken gebruikt, veel eiken.

Silhouet De Rijksmonumentale boerderij heeft zijn waarde vanwege het bouwtype, de afleesbare bouwgeschiedenis en de gave hoofdvorm. De silhouet is ongewijzigd. De benodigde (daglicht)voorzieningen zijn altijd opgenomen binnen de hoofdvorm van de bestaande boerderij. Een loggia aan de zuidzijde op de begane grond voorziet het klompenhok, de multifunctionele ruimte en de schuur van daglicht en een beschutte buitenruimte op het zuiden. Het grote daklicht in de deel geeft het ritme van de sporen waaruit de kap is opgebouwd weer. Alsof het riet verwijderd is en de ruimte tussen de sporen met glas is ingevuld.

Vanaf de hoofdstraat lijkt de boerderij gerestaureerd maar ongewijzigd. We lopen de oprijlaan af, aan weerszijden deels begeleid door eiken. 17 eiken zijn tijdens een storm omgewaaid bij de start van de bouw. De eiken zijn nog op het erf aanwezig, er is eiken verwerkt in het ontwerp, veel eiken….