WATERPOMPGEBOUW WIERDEN

Een oproep in 2006; “Wie weet er een leuke bestemming voor het Rijksmonument in Wierden” was de aanleiding voor het maken van een herbestemmingsplan voor één van de laatste overgebleven gebouwen met monumentale waarde in Wierden.
De nieuwe functie voor het waterpompgebouw heeft een open- en laagdrempelig karakter, waarbij educatieve, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden gecombineerd met een commerciële functie. Het nieuwe gebruik is een toevoeging aan het gebouw en laat het monument in zijn waarde en versterkt de karakteristieken. De combinatie van een sociale- en commerciële functie is vertaald in een herbestemming tot “kokhoes” of te wel een kookhuis. Een plek waar men samen eet en contacten opdoet, een mooie plek voor kookworkshops, kleine (familie)feesten, recepties of jubilea.

lokatie Nijverdalsestraat Wierden
jaar 2009
programma bvo 300m2
status schetsontwerp
opdrachtgever eigen initiatief
architect Angela Holterman i.s.m. Derko-Jan Dollen (SOOH)